SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Tímto uděluji souhlas společnosti AMA s. r. o., IČO: 613 27 557, se sídlem Voroněžská 144/20, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto mé osobní údaje:

a sice k tomu, aby mi Správce zasílal obchodní sdělení, včetně obchodních sdělení třetích osob elektronickou cestou a aby mne zařadil do své databáze stavebníků rodinných domů a mé údaje poskytoval dál třetím osobám (svým zákazníkům) k tomu, aby mi zasílaly obchodní sdělení, včetně obchodních sdělení elektronickou cestou.
Mé osobní údaje budou Správcem zpracovávány k danému účelu po dobu 5 let. Poté lze údaje dál zpracovávat pouze na základě nového souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj jednoznačný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Správce poskytne mé osobní údaje třetím osobám z řad dodavatelů stavebních prací, stavebního materiálu a oborů souvisejících. Tyto osoby se stanou společnými správci mých osobních údajů. Jejich aktuální seznam si lze vyžádat na tomto e-mailu: rd@amamarkeitng.cz. Tímto poskytuji svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů k marketingovým účelům v rozsahu výše uvedeného i ve vztahu k těmto osobám. V případě, že budu chtít odvolat svůj souhlas se zpracováním, postačí tak učinit pouze jednou vůči Správci, souhlas tím bude odvolán i ve vztahu ke všem společným správcům a zpracovatelům.
Tímto dále výslovně beru na vědomí, že podle Nařízení mám právo:

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti rd@amamarketing.cz nebo poštou na korespondenční adresu AMA s. r. o., IČO: 613 27 557, se sídlem Voroněžská 144/20, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec.